Náhled do katastru nemovitostí na internetu je skutečně pouze náhledem. Je zdarma, ale poskytuje pouze základní údaje o parcelách, budovách a jednotkách. Neumí  výpis více parcel najednou, nedodá informace o celkovém vlastnictví vlastníka, informace o vlastnících jsou navíc bez doplňkových údajů, neumí pracovat s mapou atd.

 

K tomuto všemu jsem přihlížel při tvorbě vlastního programu, který umí pracovat s údaji poskytovanými Katastrálními úřady.

Protože jsem 10 roků pracoval na Katastru nemovitostí (tehdy Geodézii) a jsem i programátorem, vytvořil jsem vlastní program na prohlížení údajů ISKN. Zároveň jsem jej testuji i v praxi, neboť jej stále využívám při své druhé činnosti - při odhadech nemovitostí. Vývoj projektu je mnoholetý, první verze byly ještě DOSové, současné jsou plně na OS Windows. Program je prověřován i mnoha uživateli, kteří jej již ode mě koupili (Obecní úřady, Myslivci a Honební společenstva, ZD i soukromí rolníci aj.)

Navíc umí i vygeneroval vektorovou mapu typu VKM, kterou jinak je možno pouze za úplatu získat od Katastrálního úřadu (samozřejmě pouze u katastrů, kde již proběhla digitalizace)

 

iskn.12.jpg

Úvodní obrazovka programu

Všechny nejpoužívanější volby jsou v panelu nástrojů pod odpovídající ikonou

Např. ikona s písmenem K vyvolá volbu katastrálního území,

ikona s písmeny LV znamená výpis který známe jako výpis listu vlastnického

apod.

 

 

iskn.01.jpg

Výběr aktivního katastrálního území, u katastru s DKM je k dispozici digitální vektorová mapa

(mapu je možno tímto programem vygenerovat, nebo koupit na Katastrálním úřadu)

 

 

 

 

 

iskn.02.jpg

iskn.03.jpg

Výpis ve formě listu vlastnického můžeme zadat:

a) vložením čísla listu vlastnického (LV)

b) zadáním příjmení vlastníka (i části)

c) zadáním čísla parcely, výpis bude proveden pro celý LV, na kterém je

     parcela zapsána,

 

 

 

iskn.04.jpg

Dotaz před každým výpisem - vhodné je před tiskem zobrazit vygenerovaný dokument

na obrazovce a prohlédnout, jestli se jedná o správný výpis. Nasměrováním výpisu na

tiskárnu můžeme zvolit tiskárnu, počet kopií, stránky od - do, ...

 

 

 

 

iskn.05.jpg

Výpis LV je ve formě, kterou známe z Katastru nemovitostí!

Obsahuje kompletní informace o vlastnících, parcelách, budovách, jednotkách, bonitách

a na rozdíl od výpisu z KÚ i mapové listy, na kterých se parcely nachází

 

 

 

 

iskn.06.jpg

Ze seznamu parcel můžeme vybrat libovolné množství parcel a vytisknout výpis informací

o těchto parcelách a jejich vlastnících

 

 

 

 

 

iskn.07.jpg

Ze seznamu čísel popisných můžeme vybrat libovolné množství prvků a vytisknout výpis informací

 

 

 

 

 

 

iskn.08.jpg

Ze seznamu jednotek (bytových) můžeme vybrat libovolné množství prvků a vytisknout výpis informací

 

 

 

 

 

 

iskn.09.jpg

K budově (obytné i neobytné) lze zjistit zbývající údaje

 

 

 

 

 

iskn.10.jpg

Ze seznamu parcel lze přejít kliknutím na mapu s zobrazit okamžitě vybranou parcelu s okolím

(lze u katastrů, kde existuje digitální mapa VKM - viz výše)

K prohlížení mapy používám výborný prohlížeč MISYS-view, který je volně šiřitelný

 

 

 

 

iskn.11.jpg

Náhled na mapu